*
Allerede i aprildagene i 1940 fikk løytnant Østervold ideen om å benytte MTBer til angrep på skipsfart langs norskekysten og i Portsmouth la han i samarbeid med løytnant Holte fram sin plan for britiske marineoffiserer uten at dette resulterte i noe. Sommeren 1941 gjorde løytnant Østervold ett nytt forsøk ved å legge planen frem for den norske admiral Edvard Christian Danielsen

                Det var slik at i 1940-41 hadde den norske regjering ingen innflytelse på britiske operasjoner i norske farvann samtidig som frustrerte norske marine offiserer klagde på manglende oppdrag. Først etter at løytnant Østervold fikk løytnant Holte til å legge planen frem for den engelske admiralen begynte ting å skje, men heller ikke den hasardiøse, men vel gjennomtenkte planen , fikk umiddelbar tilslutning fra britisk hold, farene var mange. Dog viste planen at marineløytnantene fra Norge ikke hadde tenkt å sitte med hendene i fanget og la andre krige for seg! Hvorfor ikke la de få prøve seg , en gammel torpedojager og en MTB var ikke store innsatsen i forholdt til mulig gevinst og gikk det galt , fikk nordmennene ta støyten.  Hovedproblemet , som planen ga  svar på , var drivstoffsituasjonen , MTBene kunne ta med drivstoff for 200 kvartmil og det var kun nok til turen til Norge. 
 

 Løytnant Østervold plan gikk ut på å slepe MTB nesten til Norge, slik at den med fulle tanker, kunne ligge i skjul på egnet sted, for å gå ut å torpedere skipstrafikk. Spesielt var bunkers til fartøyer og fly ett av hovedmålene. Ved oppdragets slutt ble de på samme måte hentet på avtalt sted og slept tilbake. 

En kamuflert MTB ligger og venter 
på tyske skip...

            Planen ble behandlet oppover i systemet og ble godkjent av både britiske og norske myndigheter. Løytnant Østervold ble beordret til å lede operasjonen og det var naturligvis T/J ”Draug” som fikk æren av å være slepebåt . En ny MTB fra Thornycroft , som ble ferdig i juli 1941 , fikk navnet MTB 56 og ble overdratt til nordmennene med det samme . 
På T/J ”Draug” var løytnant Holthe sjef  , mens besetningen på MTB 56 var som følger :
 

Sjef Vpl/Løytnant Danielsen, Per Edvard
NK U/Fenrik Hjellestad, Karl
Rormann Kvartermester II Gjelsten, Sverre
Maskinen Kvartermester II Sørensen, Ingvald
Dekk Kvartermester I Pettersen, Sverre
Maskinist Menig Henriksen, Egil M.
Maskinist Menig Nilsen, Harold
Maskinist Menig Hals, Kjell
Dekk/skyts Menig Rønning, Knut
Dekk/skyts Menig Kleppe, Bernhard
Dekk/skyts Menig Risnes
Telegrafist Slater, Edwin J.W.

                   Utgangspunktet for operasjonen var Scapa Flow og operasjonen startet i skumringen 1 oktober 1941. Det var ordnet med nødvendig luftdekning fra britisk side denne viktige første dagen, men heldigvis ble de ikke oppdaget av tyske fly. Slepet gikk problemfritt til de var i rett posisjon, 120 nautiske mil øst av Slåtterøy fyr, kl 1400 samme dag. Herfra skulle MTB 56 gå for egen maskin og T/J ”Draug” vendte tilbake til Scapa Flow. 
*
 

Det var et dyktig team offiserer som sto ansvarlig for navigeringen videre, både løytnant Østervold og u/fenrik Hjellestad var godt kjent i operasjonsområdet som var valgt , Austevoll.
I tillegg hadde de med seg løytnant Danielsen som to ganger tidligere på året hadde vært på rekognoseringstokt i skjærgården. 
Dyktig mannskap ble plukket ut til tjeneste ombord på MTB'ene. Her smiler en fornøyd matros foran tre flagg med hakekors, som indikerer antall seire.

Ved 21-tiden dro de kjensel på landkonturene ved Selbjørnsfjorden, og resten av veien gikk de på hjelpemotorene med lav fart. De fortøyde på vestsiden av Krossøy, en ubebodd øy eid av bestefar til løytnant Østervold. Fra toppen av holmen hadde de god utsikt over Korsfjorden og 3 oktober så de først en tysk vaktbåt, senere ett tysk fly men heldigvis var de godt kamuflert og unngikk oppdagelse. En tok dette som tegn på at noe var i gjære og ved mørkets frembrudd kastet de loss for patruljering i Korsfjorden. Ved midnatt dukket 3 skipsskygger frem i sør , det var et handelsskip eskortert av to fartøy, en minelegger foran ( M1101) og en forpostbåt bak ( VP 5005 ”Seeteufel”). Handelsskipet gikk med tent navigasjonslys, mens eskorten var mørklagt. Dette var uten tvil en tysk konvoi og løytnant Danielsen førte MTB 56 inn for angrep og på en avstand av 700 meter ble begge torpedoene fyrt mot handelsskipet som fikk treff i akterskipet og midt under broen. Skipet flammet opp , brakk i to og sank. MTB 56 trakk seg ut for fulle fart og med røykgeneratoren på fullt, mens eskorten og tyske kanoner på Korsneset fyrte det de var god for. I radiorommet kodet telegrafisten Edwin J.W. Slater sjefens korte signal; ”Operasjon Barefoot fullført . Et fiendtlig tankskip på ca 4000 tonn og en eskorte senket. Alt vel .”  MTB 56 fikk i halv 10 tiden kontakt med T/J ”Draug” og begge fartøyene gikk til Lerwick på Shetland.
*
Tilbake på kampplassen avsto den tyske eskortesjefen Kortvettenkapitän Phillip ombord på minesveiperen M 1101 , å oppta forfølgelse , de  konsentrerte seg om å ta opp overlevende fra handelsskipet . Det viste seg i ettertid å være den norske motortankeren ”Borgny” som ble senket. 
M/T ”Borgny” var rekvirert av tyskerne for transport av flybensin og hadde 3500 tonn ombord da skipet ble senket. Av den norske besetningen ble 13 reddet, mens det dessverre omkom 14 personer, noe som la en demper på gleden over en ellers vellykket operasjon. Både i norske og engelske kretser vakte den vellykkede operasjonen oppsikt, det var en gang for alle bevist at små, hurtige og slagkraftige fartøy var velegnet til angrep på tysk trafikk på norskekysten og kanskje var operasjonens gode resultat en av grunnene til at den kongelige norske marine fikk tilført 4 nye MTBer av samme type som MTB 56 fra des41 – feb42?
*
Løytnant Østervold ble tildelt den engelske utmerkelsen DSC i 1941 , dette er den høyeste engelske dekorasjon som kan gies til utenlandske marineoffiserer og det ble kun tildelt 39 ganger til nordmenn under 2 verdenskrig. 
              Denne utmerkelsen ble også løytnant Danielsen tildel , han fikk den for andre gang da han allerede hadde mottatt sin første DSC for angrep på en tysk konvoi i Kanalen 8 september 1941 med MTB 54.

Fantastisk ; 2 ganger tildelt DSC på under en måned !
Krigskorset med sverd, ble innstiftet 23 mai 1941, men først i statsråd 19 juni 1942 (sak nr 121) ble det fra utenriksminister Lie lagt frem en innstilling til kongelig resolusjon om at krigskorset med sverd tildeles ; 
Løytnant Per Edvard Danielsen for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved tapperhet og dyktig ledelse av sitt fartøy MTB 54 under angrep på fiendtlig konvoi i stredet ved Dover natten 8 – 9 september 1941 , da han senket minst ett større fiendtlig transportskip.
Løytnant Sjur Normann Østervold for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved utmerket planlegging og dyktig ledelse av krigsoperasjon på norskekysten i tiden 1 – 4 oktober 1941.
Innstillingene ble bifalt av Kong Haakon VII.
Kjell Hals og Ingvald Sørensen ble tildelt den engelske utmerkelse DSM, dette er den høyeste utmerkelse som kan gies til underoffiser og menige i marinen. Samtidig ble Karl Hjellestad og Sverre Pettersen dekorert med MID.

*

Guttorm Alvsaker er eier av Waterloo medals ans,
og samler på Norske uniformer og militæreffekter.
*
NDWW2
NUAV
Articles
Artikler
Militaria
Exit
All pictures/material unless otherwise stated, are owned or supervised by NDWW2/NUAV's webmaster. You are not allowed to copy, publish or in any way distribute material from these pages without the webmaster’s written permission.This site do not represent any kind of political statement, it is made by people with the historical interest of Norway in the period between 1940 - 1945. Copyright 1999, 2000 © Kurt Monsen.