I forbindelse med 60 årsdagen for angrepet på Norge  9. april 1940, arrangerte Sjøforsvaret og Torvalmenningens vel til en storstillt markering i Bergen.
Undertegnede var på plass, noe forsinket, men allikevel tidsnok til at jeg fikk tatt noen bilder fra arrangementet!
Over 30 båter lå til kai ved Vågen i Bergen. Det var stort sett nyere militærfartøyer, men også den ærverdige KNM Hitra fra andre verdenskrig hadde fortøyd rett ved siden av Statuen av Shetlands-Larsen.
*
Shetlands Larsen
Nuav©2000

KNM Hitra med full flaggborg. 
KNM Hitra (Ex-USN SC-718) er ett av tre fartøyer Den Kongelige Norske Marine fikk fra USA høsten 1943. Disse havnet hos den norske spesialavdelingen "Shetlandsgjengen" Hitra hadde en maksfart på 22 knop. Bestyrkning: 1 stk 6 punder (57mm), Hotchkiss MK VII sjømålskanon, 2x2 stk 20 mm Oerlicon maskinkanoner, 2 stk. 0,5" (12,7mm) vannkjølte Colt mitraljøser. Hitra utførte 45 tokt, ingen menneskeliv gikk tapt i tjeneste. Skipssjef var Ingvald Olsen Eidsheim. 
I dag fremstår KNM Hitra som et seilende museum, og har en venneforening "Shetlandsbussen Venner". For medlemsskap kan man skrive til KNM Hitra Postboks 1, Haakonsvern, 5886 Bergen
*
Mange veteraner hadde tatt turen til sentrum denne dagen, tilfeldigvis traff jeg på Østervold som er beskrevet i "Operasjon Barefoot" og "TJ Draug". En annen veteran, Hernar, følte seg beæret for å komme på samme bilde som "Nummer 1", som Hernar kalte Østervold. I tillegg til histoiene til Østervold som du kan lese mer om i overnevnte linker, har de har begge vært i Normandie og har følgelig medaljer for dette. Hernar var i konvoifarten mellom England og USA, og kunne fortelle at dette var en nervepåkjenning som få kan forstå i dag.
Østervold (Til venstre) og en ydmyk Hernar.
*
En merkelig stillhet la seg over Torgutstikkeren da ubåten S304, en av over 30 fartøyer som lå til havn, ble slept ut av Vågen. Scenen gav et gufs fra fortiden, det hele lignet svært på bilder jeg har sett fra krigens dager med tyske ubåter klar for tokt. S304 brøt stillheten med tre støt i luren. Ombord var bla. Ordføreren i Bergen, som fikk lov å manøvrere båten på betryggende 250 meters dyp.
*
Æresvakter ved statuen av "Shetlands Larsen". Til kai ligger KNM Hitra. Fjellet i bakgrunnen er Fløyen. 
*
Statuen av "Shetlands Larsen" Bildet er tatt noen dager tidligere. Leif Andreas Larsen var fra Bergen. Han var skipssjef på KNM Vigra og flere skøytene i trafikken fra Norge til Shetland. Larsen gjennomførte 52 tokt. For sin innsats ble han den høyest dekorerte norske marineoffiser under krigen.
Av Kurt Monsen
*
Besøk vår sponsor:
My local dealer!
Ta kontakt
dersom du
ønsker å
sponse
NUAV!
NDWW2
NUAV
Articles
Artikler
Militaria
Exit
Alle bilder/artikler er, dersom ikke annet er nevnt, privat eiendom. Du har ikke tillatelse til å kopiere, publisere eller på annen måte distribuere bilder/artikler fra sider underlagt Nuav uten webmasters skriftlige tillatelse. Ønsker du tillatelse? Les dette!Copyright 1999, 2000© Webmaster Kurt Monsen. Nuav representerer ikke noen form for politisk standpunkt. Siden er  laget av personer med historisk interesse for Norge i perioden 1939-45. Optimalisert for 800x600 oppløsning.